Biotalouskampuksella toteutamme T&K&I -toimintaa tutkinto-opetuksen rinnalla. Painopisteenä hankkeissa ovat energiantuotannon, maidon- ja naudanlihantuotanto, maatalouden vesiensuojelu sekä haja-asutusaluiden jätevesien hallinta.

Monivaikutteinen mallikosteikko

Tarvaalan kampusalueelle on toteuttu monivaikutteinen kosteikko, jonka avulla tutkitaan maatalouden valuvesien ja ravinteiden hallintaa. Kosteikon avulla toteutetaan monipuolista tutkimus- ja kehitystoimintaa. Tutustu POKEn opiskelijoiden tekemän videon avulla kosteikon rakentamiseen ja videoon kosteikon käytöstä T&K&I-toiminnassa.

 

Biopooli -hanke

Hankkeessa kehitetään uusi yhteisiä toimintoja hyödyntävä innovatiivinen Biopooli -toimintakonsepti ja liiketoimintamalli sekä demonstroidaan Biopoolin toimintaa valitussa biomassaterminaalissa Pohjoisessa Keski-Suomessa. Biopoolin osana hankkeessa pilotoidaan ja demonstroidaan yrityslähtöisesti uusia innovatiivisia menettelytapoja ja käsittelyjä.

Hanke toteutetaan 1.2.2015 – 31.1.2018 välisenä aikana.

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitys rahasto (EAKR)

 

Biopooli/investointi-hanke

Investointihankkeessa toteutetaan Pohjoisessa Keski-Suomessa koeympäristö, jossa voidaan demonstroida terminaalitoimintaan perustuva uusi resurssiviisas Biopooli -toimintakonsepti ja liiketoimintamalli. Hankkeen investoinnit:

1. Konenäköön perustuva laitteisto, jolla erotellaan polttoainevirrasta runsaasti uuteaineita sisältävä oksahake.

2. Uusiutuvaa energiaa hyödyntävä keinokuivausmenetelmä, joka mahdollistaa hyötykuorman kasvattamisen kuljetuksissa.

3. Hakkeen varastoinnin kehittämiseen liittyvät rakenteet ja mittauslaitteistot.

4. Laitteistot, joilla kehitetään eri työvaiheissa biomassatuotantoketjujen tuottavuutta.

Hanke toteutetaan 1.2.2015 – 31.1.2018 välisenä aikana.

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitys rahasto (EAKR).

Lisätiedot Biopooli -hankkeista Tapani Sauranen , p. +358400226394, tapani.sauranen(at)jamk.fi

POKE on mukana VTT:n koordinoimassa Energiapajun kestävä tuotanto ja käyttö -projektissa. Muut yhteistyökumppanit ovat Itä-Suomen yliopisto, Suomen ympäristökeskus (SYKE), Vapo Oy, Fortum Power and Heat Oy ja Biowatti Oy.

Uuraistentie 240 & Tuumalantie 17,
43130 Tarvaala (Saarijärvi)
014 5192 600 (POKE)
040 5284 435 (JAMK)
044 459 8217 (SSYP)

  • SSYP Kehitys Oy
  • JAMK.fi
  • Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto